Szakterületek:


Jogi képviselet - peres és nem peres eljárásokban a közigazgatási jog, polgári jog, családi jog, gazdasági jog, vagyonjog területén.


Szerződések joga - szerződések szerkesztése, ellenjegyzése, peres és nem peres képviselet


Polgári jog:


Ingatlanjog:

- adásvételi, ajándékozási, tartási és életjáradéki szerződések készítése, véleményezése, ellenjegyzése

- társasházak alapítása, társasházi ügyek képviselete

- építéshatósági ügyekben jogi képviselet (épület feltüntetése, átminősítése, bírságokkal kapcsolatos eljárások)


Családi jog

Jogi képviselet házassági bontóperekben, vagyonjogi, gyermek-elhelyezési perekben, hagyatéki eljárásban illetve hagyatéki perekben, házassági vagyonjogi szerződések szerkesztése.


Öröklési jog

Közreműködés végrendelet készítésében, képviselet hagyatéki eljárásban és öröklési perekben.


Követeléskezelés

Cégek és magánszemélyek kintlévőségeinek behajtása peres és nemperes úton, fizetésképtelenségi helyzetekben jogi tanácsadás, képviselet. Végtörlesztés, BAR lista, KHR, meglévő és már felmondott hitelszerződések esetén segítség az optimális megoldás létrejöttében.


Közműperek

Jogi képviselet Közműcégek (víz, villany, gáz) által indított eljárásokban (túlszámlázás, szabálytalan vételezés, stb.).


Társasági jog - cégekkel kapcsolatos jogi ügyek intézése: E-cégeljárás: cégalapítás, változások bejegyzése; tagok közötti jogviták rendezése, követelések behajtása; munkajogi, vállalkozási és egyéb szerződések készítése, véleményezése; közbeszerzési eljárásban ajánlattevői oldal jogi képviselete; adóhatóság, önkormányzat, polgármesteri hivatalok előtti ügyekben jogi képviselet; végelszámolási és felszámolási eljárások


Közigazgatási jog - képviselet adójogi és építéshatósági ügyekben