Szakmai tapasztalat


2007- egyéni ügyvéd

Tevékenység: Cégekkel kapcsolatos jogi ügyek intézése (E-cégeljárás; követelések behajtása; munkajogi, vállalkozási és egyéb szerződések készítése, véleményezése; közbeszerzési eljárásban ajánlattevői oldal jogi képviselete; adóhatóság, önkormányzat, polgármesteri hivatalok előtti ügyekben jogi képviselet; stb...)

Ingatlanokkal kapcsolatos jogi ügyintézés,

Társasházak, lakásszövetkezetek jogi képviselete; követelések kezelése, behajtása

Polgárjogi ügyekben magánszemélyek peres- és nem peres képviselete


2002-2007 Szentendre Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda Vezető

Tevékenység: Vagyon csoport, Városüzemeltetési csoport és a Közterület felügyelet munkájának irányítása, ezen belül: vagyongazdálkodási koncepció kidolgozása, végrehajtása; jogi képviselet peres és egyéb eljárásokban; szerződések készítése, véleményezése; vagyongazdálkodással kapcsolatos hátralékok kezelése, követelések behajtása; önkormányzatnál indult közbeszerzési és egyéb pályázati eljárásokban jogi tanácsadás, képviselet; vagyongazdálkodással, városüzemeltetéssel és közterület felügyelettel kapcsolatos testületi és bizottsági döntések előkészítés és végrehajtása.


1994-2001 ELMŰ Rt. Jogász, jogtanácsos, Észak-Budai üzemigazgatóság Jogi Irodavezető, Hátralékkezelési Osztály Peres Ügyek Irodája irodavezető

Tevékenység: jogi képviselet peres és egyéb eljárásokban; szerződések készítése, jogi kontrollja; szakreferensi feladatok ellátása; jogi tanácsadás a dolgozók számára; követelések behajtása, felszámolási és végrehajtási eljárásokban a cég képviselete; cégeljárásokban közreműködés; társasági szabályzatok jogi véleményezése; munkavállalókkal szembeni munkaügyi jogvitákkal összefüggő ügyekben a társaság teljes körű képviselete (intézkedések, határozatok előkészítése, peres képviselet).


Képzettség:

1994-ben szereztem jogi diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karon

1998-ban letettem a jogi szakvizsgát

2010-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán a fizetésképtelenségi (csődjogi) szakjogászi végzettséget szereztem

2012-ben a PTE ÁJK által szervezett kiegészítő képzésen Felszámolóbiztosi végzettséget szereztem